Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

2022-02-25

Dzisiaj wraz z prof. Jakubem Kucharzem spotkaliśmy się ponownie z Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim. Przedłużający się proces zatwierdzania nowego programu lekowego ,,Leczenia raka nerki’’ zabiera chorym dostęp do nowoczesnej i optymalnej terapii, pogarszając w ten sposób wyniki leczenia i przeżycia pacjentów.

Towarzystwa naukowe- ESMO, NCCN, PTOK zalecają stosowanie skojarzonej immunoterapii już w I linii leczenia, a my w Polsce czekamy z włączeniem tej skutecznej terapii aż pacjent progresuje…

W leczeniu raka nerki najważniejsze jest to , jakie leczenie chory otrzyma na początku. Stosowanie terapii dwulekowej daje bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o czas wolny od progresji, przeżycia całkowite jaki i odpowiedź na leczenie. Dotkliwy jest też brak innowacyjnych leków w trzeciej linii leczenia, tej, która odbiera już nadzieję…

Na nowy program czekają pacjenci, lekarze..