Światowy Dzień Walki z Rakiem

2022-02-04

Dziś obchodzimy XXII Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Jest to międzynarodowa inicjatywa prowadzona przez Międzynarodową Unię Kontroli Raka (UICC). Święto to zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu po to, aby wspólnie stawić czoła jednemu z największych wyzwań w historii medycyny - chorobom nowotworowym.

 

Celem Światowego Dnia Walki z Rakiem jest podnoszenie świadomości na temat chorób onkologicznych, edukacja i aktywne działania – tak, aby pomóc milionom osób chorych na raka uniknąć śmierci oraz doprowadzić do sytuacji, w której dostęp do optymalnego leczenia i opieki onkologicznej będzie sprawiedliwy dla wszystkich.

 

Każdego roku podczas Światowego Dnia Walki z Rakiem na całym świecie odbywają się setki inicjatyw i wydarzeń, gromadzących społeczności, organizacje, a także osoby prywatne. Organizowane są one  w szkołach, firmach, szpitalach i innych miejscach - na ulicach, w Internecie, w celu przypomnienia, że każdy z nas może mieć swój wkład w walkę z chorobami onkologicznymi.

 

Pomimo, że żyjemy w czasach ogromnego postępu zarówno w profilaktyce, diagnostyce, jak i leczeniu raka, to nadal wiele osób, szukających opieki onkologicznej napotyka przeszkody. Dyskryminacja ze względu na: stan posiadania, wykształcenie, miejsce zamieszkania, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek czy niepełnosprawność może mieć negatywny wpływ na poziom opieki, którą otrzymuje chory.

 

Dlatego tegorocznym tematem  XXII Światowego Dnia Walki z Rakiem jest przeciwdziałanie powyższym nierównościom. Hasło przewodnie „Wypełnijmy lukę w systemie opieki onkologicznej” ma na celu podniesienie świadomości istnienia - mających decydujący wpływ na życie chorych - różnic w dostępie do opieki onkologicznej, występujących we wszystkich społecznościach, zarówno w krajach wysoko, średnio, jak i nisko rozwiniętych.

 

Wypełniając lukę w systemie opieki onkologicznej, możemy zrobić kolejny krok w kierunku uwolnienia świata od tej strasznej choroby.