X FORUM PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

2022-06-20

Forum Pacjentów Onkologicznych to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń, umożliwiających wymianę poglądów pomiędzy środowiskiem pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów. Fora Pacjentów Onkologicznych stwarzają możliwość zaprezentowania stanowiska pacjentów wobec dyskutowanych problemów i opracowywanych projektów zmian w polskiej onkologii. 

 10. Forum rozpoczęto  briefingiem dla mediów, w trakcie którego Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady s. Onkologii, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krystyna Wechmann, prezes Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych podsumowali  wydarzenia ostatniego roku w polskiej onkologii i przedstawią oczekiwania swoich środowisk na rok następny. 

Tematem przewodnim pierwszej sesji tegorocznego Forum będzie była rola organizacji pacjentów onkologicznych w działaniach systemowych ochrony zdrowia w kontekście napływu uchodźców i sytuacji popandemicznej. Mówiono  m. in. o Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowej Sieci Onkologicznej, Funduszu Medycznym i Ratunkowym Dostępie do Technologii Lekowych. 

Kolejna sesja poświęcona została  zmianom w podejściu do leczenia nowotworów, będących konsekwencją postępu z zakresu technologii lekowych i rozwoju diagnostyki molekularnej. Postęp medycyny niesie za sobą coraz więcej możliwości – medycyna personalizowana wyznacza nowy kierunek w diagnostyce i leczeniu nowotworów, a immunoterapia staje się standardem leczenia wielu chorób nowotworowych. Zapewnienie dostępu do najnowszych metod terapeutycznych i diagnostycznych to jednak także konieczność pokonywania barier wynikających z organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Nad tymi zagadnieniami skupimy się podczas kolejnych sesji tematycznych. 

Rozmawiano również o tym, co nowego dzieje się w hematologii oraz w onkologii i hematologii dziecięcej. O nowych terapiach i ich dostępności (lub nie) oraz tym, dlaczego wdrażanie najnowszych technologii jest tak ważne w tej dziedzinie onkologii nie tylko dla polskich pacjentów, ale całego systemu ochrony zdrowia, dyskutować będą przedstawiciele środowisk hematoonkologów i organizacji pacjentów. 

10. Forum Pacjentów Onkologicznych zamykała dyskusja o ścieżce pacjenta onkologicznego. Prześledziliśmy drogę  pacjenta od lekarza rodzinnego, poprzez koordynowaną opiekę onkologiczną do opieki paliatywnej. Zaproszeni eksperci i przedstawiciele pacjentów dyskutowali o koniecznych zmianach oraz korzyściach płynące ze sprawnie działającego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem.