JEDZIEMY DO SIERAKOWA

2018-08-29

Już po raz kolejny spotykamy się w Sierakowie.


Tym razem nasi Podopieczni wezmą udział w warsztatach z choreografii i tańca towarzystkiego.

Program zajęć oparty jest na trzech sferach: ruchu, improwizacji oraz rozwoju. Instruktor choreoterapii poprzez autorską ścieżkę zadań ruchowych i improwizacyjnych skupi się na poszukiwaniu indywidualnego potencjału osobistego każdego z uczestników. Silną stroną warsztatu jest praca nad świadomością swojego ciała, jego możliwościami oraz ograniczeniami. Zajęcia oparte są na zadaniach indywidualnych, w parach, w kilkuosobowych grupach oraz w całej grupie uczestników.

Metoda pracy warsztatowej pozwala na odnalezienie, zrozumienie i zaakceptowanie siebie w sytuacjach sam na sam ze sobą oraz w różnych interakcjach. Instruktorka tłumaczy, jak o nas świadczy sposób poruszania się, postawa ciała, jakie nieuświadomione komunikaty ciało nam przekazuje, jak je rozpoznać, interpretować i z nimi pracować.

Udział w warsztacie pozwoli na rozwój indywidualny i grupowy polega na świadomym budowaniu relacji intrapersonalnych (wewnętrznych - sam na sam ze sobą i swoimi emocjami) oraz interpersonalnych. Świadomość i harmonia ciała są niezbędne w procesie poznawania i akcentacji samego siebie.